Hva kan golfsvinganalysen gi deg?

Når det gjelder jern, woods og driver gir systemet både «Club Data» og «Ball Launch Data».

Kilde: ForesightSport, www.foresightsport.eu
Kilde: ForesightSport, www.foresightsport.eu